Pagina principală
Buget unitate
Anunț important
Oferta educaţională
Catedre
Personal unitate
Elevi
Proiecte
Baza materială
Contact
Mobilitate personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Site-uri utile
Bacalaureat
Evaluare națională
Concursuri
Concurs directori-2016
Înscrierea în învăţământul primar
Înscrierea în învățământul preșcolar
Înscrierea în clasa I

Pagina principală

Prezentare generala

Istoricul şcolii
Grupul nostru şcolar funcţionează neîntrerupt din anul 1923, când a fost înfiinţată Şcoala de Arte şi Meserii, şcolarizând în domeniile: prelucrării lemnului, prelucrării fierului şi croitorie.
În 1963 instituţia şcolară a devenit Liceul Teoretic Peştişani, iar în 15 martie 1970 Liceul de Cultură Generală "Constantin Brâncuşi" Peştişani, preluând numele ilustrului fiu al acestei localităţi.
În 1973 liceul a devenit industrial cu clasele de liceu în meseriile: prelucrării prin aşchiere, prelucrarea lemnului şi confecţii textile, iar în 1974 a început şcolarizarea şi la învăţământul profesional (mecanic şi electric) unitatea fiind patronată de întreprinderi de profil.
Din anul 1982 liceul a fost patronat de I.M..Jilţ cu meserii din domeniul minier, purtând denumirea de Grup Şcolar Industrial Minier "Constantin Brâncuşi" din anul 1991.
Denumirea actuală este de Grup Şcolar Industrial "Constantin Brâncuşi" Peştişani, şcolarizând elevi la învăţământul liceal şi profesional.
În cei 75 de ani de experienţă instituţia şcolară a răspuns cerinţelor de educaţie, instruire şi pregătire pentru elevii din N-V judeţului Gorj, în special manifestând atracţie faţă de comunele Padeş, Godineşti, Teleşti, Câlnic, Runcu, Arcani, Leleşti, Băleşti, oraşul Tismana, dat în decursul timpului au fost şcolarizaţi şi elevi din alte localităţi ale judeţului şi chiar din judeţele Vâlcea, Mehedinţi, şi Vaslui.
Absolvenţii unităţii noastre au constituit nucleul de bază al întreprinderilor de prelucrare a lemnului, al atelierelor meşteşugăreşti, de confecţii textile, marochinărie, construcţii metalice şi prestări de servicii către populaţie, din această zonă a judeţului.
O parte din absolvenţii cursurilor liceale au urmat instituţii de învăţământ superior şi postliceal.

Aşezarea şcolii
Unitatea noastră şcolară este amplasată în apropierea centrului civic al localităţii Peştişani, pe DN 67D, care leagă Târgu-Jiu (situat la 21 km) de oraşul Baia de Aramă (situat la 21 km).
Situată într-un cadru natural de excepţie, comuna Peştişani se află într-o zonă cu importante manifestări folclorice, dar şi cu un important patrimoniu de monumente, ansambluri arheologice, şi de arhitectură, cuprinse pe lista oficială a Comisiei Naţionale de Ansambluri şi Monumente Istorice.
Ca obiective turistice menţionăm:
Peştera Cioarei, sat Boroşteni, aşezări din epoca paleolitic
Livezile Mari, sat Brădiceni, aşezare şi necropolă din prima epocă a fierului
Biserica "Sfântul Nicolae", Brădiceni, datând din 1739
Biserica de lemn "Sfântul Gheorghe", Frânceşti, datând din 1823
Biserica de lemn "Cuvioasa Paraschiva", 1735, modificată în 1856
Casa memorială "Constantin Brâncuşi", sat Hobiţa.

Misiunea unităţii şcolare
Şcoala noastră transmite valorile ştiinţifice morale estetice, religioase culturale către elevii, vederea formari armonioase a personalităţii umane, purtătoare a progresului societăţii de mâine.
Asigură dezvoltarea intelectuală complexă, funcţională prin elaborarea de competenţe intelectuale caracterizate prin eficienţă, flexibilitate, adaptabilitate.
Asigură dezvoltarea personalităţi în plan etic şi estetic, prin însuşirea unei sistem de valori morale şi estetice care să stea la baza unor comportamente conform acestei valori:
Dezvoltare creativităţii la tânăra generaţie fără de care formarea profesională, exercitarea acesteia şi participarea la viaţa socială nu poate fi eficiente.
Dezvoltarea sociabilităţi a capacităţii de integrare socială flexibilă, eficientă şi eficace.
Dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei generaţii.
Asigurarea pentru fiecare elev a condiţiilor pentru cea mai bună completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu autorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea dintre elevi de originea socio-culturală definită.
Oferirea de şanse egale pentru educaţie şi cultură tuturor elevilor, indiferent de etnie şi religie.
Şcoala noastră va urmări formare competenţelor tehnice şi profesionale necesare exercitări meseriilor şi specializărilor din planul de şcolarizare în corelaţie cu perspective de dezvoltare locală şi regională.
Asigurarea unei orientări şi informări şcolare şi profesionale corespunzătoare.
Asigurarea unei educaţii şi a unei formări care să răspundă imperativelor de mobilitate profesională de îmbunătăţire şi actualizare a cunoştinţelor şi competenţelor, şcoala va sprijini organizarea de concursuri de formare şi perfecţionare a adulţilor în vederea realizării şi completării calificărilor.
Şcoala noastră acceptă rolul de iniţiator, estimativ şi calitativ al comunităţii, de continuativ al tradiţiilor locale.